otb_web_product_banner_100.jpg

產品介紹

Our Products

 

瓦斯

 • 250型​

 • 350型

 • 500型

 • 600型

 • 750型

 • 1000型

 • 1500型

 • 2000型

 • MG-160型

 • MG-250型

 • MG-350型

 • 貫流式熱水鍋爐

 • 豎型煙管式熱水鍋爐

柴油

 • 250型​

 • 350型

 • 500型

 • 600型

 • 750型

 • 1000型

 • 1500型

 • 2000型

重油

 • 500型

 • 600型

 • 750型

 • 1000型

 • 1500型

 • 2000型


 • NRB-100

 • NRB-200

 • NRB-300


 • 大型

 • 小型


 • 不銹鋼桶槽壓力容器熱交換器

本公司成立之主旨即是生產製造高效率、高品質、安全之蒸汽鍋爐,服務產業界,進而協助產業界降低成本創造更高利潤。